Dotacja - Smart Kids Planet
Zamknięte

Zadzwoń
22 29 59 444

„Opracowanie matrycowego algorytmu interakcji na powierzchniach płaskich dużych rozmiarów”

Przedmiotem projektu jest opracowanie matrycowego algorytmu interakcji na powierzchniach płaskich dużych rozmiarów. Zadaniem algorytmu będzie identyfikacja wszystkich gestów wykonywanych jednocześnie przez kilkudziesięciu użytkowników na dużym obszarze (około 20 metrów) i przetwarzanie ich na ruchy obiektów przedstawionych na interaktywnym ekranie w wymiarze 3D.

Celem projektu jest nie tylko dostarczenie nowoczesnej formy rozrywki dla najmłodszych, ale przede wszystkim zapewnienie im walorów edukacyjnych i propagowanie tzw. “mądrej zabawy”.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I 
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Beneficjent: Smart Kids Planet sp. z o.o. spółka komandytowa
Całkowita wartość projektu: 487 060,32 zł
Wartość dofinansowania: 336 586,40 zł

Okres realizacji: wrzesień 2019 – kwiecień 2020

Kup bilet Menu